Wind Generator

 

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า แบบเชื่อมต่อสายส่ง (GRID SYSTEM) ขนาด 2 KW

 “อาคาร บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)”

ประกอบส่วนหางของกังหันลม กับ Generator

รูปการต่อของจริง บริเวณชั้น 9 ของ บมจ.สหมิตรเครื่องกล