พลังงานลม (Wind Energy)  " พลังงานฟรีๆ  ที่มีให้ใช้กัน  ตลอดทั้งวัน  ตลอดทั้งคืน "  ขนาด 200W, 500W, 1kW ส่งของภายใน 1 สัปดาห์
                   Windgen.net
            
           Product
     
     Support
        
Contacts
ติดต่อเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
 
  - ระบบสูบน้ำพลังงานลม
  - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมร่วม
  - ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม
  - ระบบการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่พลังงานลม
  - ระบบไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อบ้านพักอาศัยจัดจำหน่ายโดย

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
42,48 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02 295 1000-8  Ext. 1202-1203
Fax: 02 683 0808
E-mail: elec@windgen.net

(วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 9.00-17.00 )

แผนที่ MAP

Download แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

Copyright 2002-2009 Sahamit Machinery PCL. All rights reserved.