Wind Generator

 

 การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 200 W  “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดา”

จังหวัดนครสวรรค์
 

ผู้ผลิตและจำหน่ายไวน์ดอกบัว, ไวน์กระชายดำน้ำผึ้ง, ไวน์ข้าวหอมมะลิ, ไวน์ชมพู่และผลไม้รวม, ไวน์มะตูม, สาโท, สมุนไพรดองยา

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ของจังหวัดนครสวรรค์

คุณธัญดา  ปานขลิบ
(
ประธานแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด)
วิสาหกิจชุมชนบ้านดา
สำนักงาน
: 359/100 หมู่ 3.หนองกลับ อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์ 60110
Tel   081-9712657, 081-4093679,  056-323074-5


 

 

 

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์

กำหนดตำแหน่งและตอกยึดฐานเสาของกังหันลม

ต่อเสากังหันลมทั้ง 3 ท่อนโดยการสวมยึดให้แน่น

ประกอบเสาของกังหันลมับฐาน หลังประกอบเสร็จควรอัดปูนเข้าใต้ฐานเพื่อความแข็งแรง

ร้อยสายไฟจาก Generator เข้าไปในเสากังหันลม

สายไฟจาก Generator เพื่อต่อไปยังชุดควบคุม

เตรียมประกอบใบพัดกังหันลม

ประกอบใบพัดกังหันลม

ประกอบหัวกังหันลมเพื่อลดแรงลมปะทะ

 

ขั้นตอนต่อไป และ Download File VDO